Clubregels

TC Heikant Huishoudelijk Reglement met ingang van 1 maart 2018.

Wie zijn wij en wat is ons huishoudelijk reglement.

TC Heikant is een fietsclub die aangesloten is bij de NTFU en die als doel heeft: het bevorderen van het recreatief fietsen voor de leden.
De club bestaat zowel uit mannelijke als uit vrouwelijke leden. De minimum leeftijd voor lidmaatschap is 16 jaar.
Tijdens het fietsseizoen worden de ritten gereden zoals die zijn vastgesteld op de rit kalender van de TC Heikant. De vertrektijd is normaal gezien 9.00 uur vanaf het pleintje tegenover de kerk van Heikant. De meeste ritten vinden op zondag plaats. Sommige ritten zijn op een andere dag en hebben dan vaak een andere starttijd en een ander verzamelpunt.
In principe rijden we iedere week een van de zes clubritten. De afstand is ongeveer 70 kilometer en de ritten duren daarmee iets langer dan twee uur, afhankelijk van de groep waarin je rijdt.
Voor groep 1, 2 en 3: Het eerste uur wordt er gezamenlijk twee aan twee gereden in een grote groep. Na het eerste uur wordt de groep gesplitst in 2 of 3 groepen, zodat alle leden goed meekunnen op hun eigen niveau. Het tempo van groep 1 en 2 is tijdens het tweede uur niet gemaximeerd. Het tempo van groep 3 wordt zodanig bepaald dat iedereen goed mee moet kunnen. Als het te hard gaat wordt dat aangegeven en wordt het tempo aangepast.
Voor groep 4: Deze groep is uitermate geschikt voor de beginnende fietser. Men vertrekt 15 minuten voor groep 1-3. De groep rijdt dezelfde route, maar met een gemiddelde snelheid van ongeveer 28 km/uur.

Voor de gewone ritten op zondag is er altijd een aangewezen persoon voorzien met een rugzak met materiaal en verbandtrommel. De volgorde voor het rijden met de rugzak wordt vooraf bekend gemaakt bij de ritkalender. Indien een lid verhinderd is voor het rijden met de rugzak dan dient het lid zelf voor vervanging te zorgen. De persoon met de rugzak rijdt altijd samen met groep 3. Als tijdens het eerste uur of bij een gezamenlijke rit iemand pech heeft dient de gehele groep te wachten tot de reparatie is uitgevoerd.
Bij lekrijden/pech tijdens het tweede uur wordt in groep 1 en 2 niet massaal gewacht. Bij groep 3 wordt alleen op een groep 3 lid gewacht. De persoon met de rugzak verleent te allen tijde assistentie aan iemand met pech.

Bij alle ritten wordt in clubtenue gereden, uitzonderingen daargelaten. Aspirant leden kunnen een beperkt aantal ritten meerijden. Daarna wordt er van uitgegaan dat het aspirant lid aangeeft of hij/zij wel of niet lid wil worden van TC Heikant. Alle benodigde gegevens van het nieuwe lid worden doorgegeven aan de secretaris en er wordt contact opgenomen met de kledingcommissie.
Bij de TC Heikant is sprake van helmplicht tijdens de clubritten. Het bestuur van de TC Heikant heeft het recht om iemand het deelnemen aan een rit te verbieden indien het betrokken lid onder invloed is van drank/drugs of de rit wil aanvangen met opvallend gebrekkig materiaal.

De verkeersregels dienen te allen tijde te worden nageleefd. We hebben respect voor andere weggebruikers en daar hoort geen (non) verbaal geweld bij.
Het bestuur is niet aansprakelijk voor ongevallen voor, tijdens of na de rit. Deelname aan clubritten geschiedt uitsluitend op eigen verantwoordelijkheid.
Bij een ongeval waarborg dan de veiligheid van alle betrokkenen. De aangewezen persoon voorzien met een rugzak is in het bezit van een verbandtrommel. Maak daarvan gebruik. Als dat niet afdoende is waarschuw dan de hulpdiensten.

TC Heikant is een club die het sociale aspect belangrijk vindt. Van de leden wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren aan de club in de vorm van hulp bij evenementen. Vele handen maken licht werk.

Bovenstaande regels zijn bedoeld om duidelijkheid te verschaffen. De leden kunnen elkaar aanspreken op de afgesproken huisregels. Leden die in strijd handelen met het huishoudelijk reglement kunnen geroyeerd worden als lid.